www.AukceSance.cz

Aukční katalog online
Vstup do aukce on-line
(kompletní aukční nabídka)

Aukční katalog ke stažení
Jak se aukce zúčastnit

Více informací o Projektu Šance
a českých „dětech ulice“


Václav Bláha

Už při studiích na AVU (1968–1974) měl umělec potíže s tématy svojí malby, protože neodpovídala požadavkům doby. Po absolutoriu nebyl z obdobných důvodů přijat do Svazu výtvarných umělců, a tak se živil jako středoškolský učitel kreslení a později jako restaurátor. S tvorbou nepřestal, ale jeho díla zůstala i nadále pro socialismus nevhodná. Jak sám řekl: „Snažil jsem se ukázat, co je ve společnosti špatně.“ Má strukturalistický rukopis, kdy z jednotlivých vrstev tvoří na plátnech výjevy, jejichž celistvý obraz se divákovi spojuje až při výraznějším odstupu. Zblízka lze vnímat druhou rovinu obrazu, hmotné, překrývající se struktury, kombinované s křehkou kresbou pastelem a uhlem, nebo jakousi pointilistickou změť teček, čárek a různorodých tvarů, tvořících mikropříběhy v celku obrazu. Pro Bláhu je důležitý příběh, proces tvorby a energie malby. Mnohdy se na obraze inspiruje náhodným dopadem světla nebo stínu, které dotvářejí původní koncept obrazu. Námětem je především zkoumání vlastní zkušenosti postavení jedince ve společnosti, mezilidských vztahů a mechanismu vytváření kontaktů mezi lidmi. Je autorem i několika instalací, například „Průnik“ v Charlotte v USA a „Evropský dům“ v krajině u Eschlkamu v Německu. Je jedním ze zakladatelů Volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece.
Sance
KONTAKT: Projekt Šance, Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1
Pavel Kozler, asistent, mobil: 721 270 250, info@projektsance.cz