www.AukceSance.cz

Aukční katalog online
Vstup do aukce on-line
(kompletní aukční nabídka)

Aukční katalog ke stažení
Jak se aukce zúčastnit

Více informací o Projektu Šance
a českých „dětech ulice“


Pavel Trnka

Narodil se v roce 1948, je malíř, sochař a sklářský výtvarník. Do jeho kreseb, obrazů a objektů se promítá vyhraněná filozofie vyjádřená nejúspornějšími prostředky, přitom však jeho tvorba působí při své střídmosti, úspornosti velmi výrazně, protože má vnitřní logiku. Při krajním zjednodušení kompozice se v ní prolínají různé významové vrstvy, odpovídajícím vztahům utvářeným ve vesmíru, v přírodě, ale také i ve společnosti. V Trnkově tvorbě dochází k vystižení určitých vesmírných vztahů. Odvíjí se totiž od myšlenky, že všechno souvisí se vším, že obdobné zákonitosti ovládají nekonečný kosmos i takřka nepostřehnutelné mikrosvěty, celou přírodu a její součásti a také způsob lidského myšlení. Ve své tvorbě se sklem, například v cyklu Kosmické doteky, pracuje tak, že povrch objektu, povrch koule velmi originálním způsobem přetváří do podoby mnohočetných struktur. Takto opracovaným povrchem potom do objektů proniká světlo, které s různou intenzitou dotváří vnitřní a vnější barevnou intenzitu celého objektu. Zvláštnost objektů Pavla Trnky tkví také v jejich rozměrech. Dají se dokonce nazvat jako monumentálně minimalistické.
Pavel Trnka je zastoupen v těchto vybraných sbírkách: Galerie Benedikta Rejta, Louny; Museum Kampa, Praha; Musee des Ars Decoratifs, Paris; Corning Museum of Glass, Corning, USA; Yokohama Museum of Art.

Jeho práce byly oceněny u nás i v zahraničí, například v roce 2007 získal zlatou cenu v JPN – 2007 – Gold Prize – „The International Exhibition of Glass Kanazawa 2007“.

Pavel Trnka byl hostujícím profesorem v Japonském městě Toyama (2004–2008) na City Institute of Glass Art.
Sance
KONTAKT: Projekt Šance, Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1
Pavel Kozler, asistent, mobil: 721 270 250, info@projektsance.cz