www.AukceSance.cz

Výběr z aukčního katalogu
on-line

Vstup do aukce on-line
(kompletní aukční nabídka)

Výběr z aukčního katalogu
ke stažení

Jak se aukce zúčastnit

Více informací o Projektu Šance
a českých „dětech ulice“


Marian Kay

V New Yorku usazený umělec tvoří geometrická minimalistická plátna založená na třech základních barvách – černé, bílé a červené. O těchto barvách víme, že jejich pomocí lze dosáhnout čistých grafických symbolů a dokonalé vyváženosti určitého znaku. Marian Kay jich využívá k vyjádření široké škály emocí, vztahů, sociálních a existenciálních témat. Každé plátno má přesně stanovenou, obvykle unifikovanou velikost a systematicky cílí na stálost věčných lidských dilemat. Zároveň se však snaží jejich prostřednictvím chránit křehkou a měnící se situaci a okolnosti během řešení každé z nich. Ke svým dílům výtvarník dodává: „Je tohle umění zábavné? Je léčivé? Je inspirativní a vede k přemýšlení a sebereflexi? Má divák pocit, že je mu adresováno nebo ho rozrušuje? V pořádku, to byl umělcův záměr.“

Poznámka od Projektu Šance:
Marian Kay je, co se týká malby, „objevovaný“ umělec. Ve spojení s malbou jej takto vymezujeme proto, že u Marianových děl jde sice o zpracování témat již dlouhá léta existujících, avšak v převážné míře pouze v kresbách a studiích. Podle jeho vlastních slov v něm touha po této transformaci rostla dlouhodobě, až konečně uzrála. Přestože se setkáváme s dlouhou řadou autorů – umělců – výtvarníků, můžeme odpovědně říci, že nás Marianova tvorba překvapila svou vyspělostí a hloubkou, kterými se vyznačuje právě u svých nově představovaných děl. Bude velmi zajímavé sledovat tohoto autora a jeho další výtvarný vývoj. Možná to je právě toto dílo, které hledáte, a to zvláště tehdy, pokud vás oslovuje minimalismus postavený na co nejstřídmějším zpodobnění výrazů, situací, souvislostí, relativity a toku času či dalších jevů osobního i společenského charakteru majícího svoji nadčasovou aktuálnost doslova všude. Také proto jsme přesvědčeni, že Marianova díla, dosud vystavovaná a monograficky publikovaná pouze v zahraničí, budou dozajista mít co sdělit i zdejšímu publiku.


Rozhovor


MARIAN KAY

„Život není černobílý, ale černobíločervený.“


Výtvarník Marian Kay je umělec, který žije střídavě v New Yorku a v Praze. Tvoří geometrická minimalistická plátna založená na třech základních barvách – černé, bílé a červené, a třech základních tvarech – čtyřúhelníku, kruhu a trojúhelníku. Každé jeho plátno má přesně stanovenou, obvykle unifikovanou velikost, a systematicky cílí na stálost věčných lidských dilemat, zároveň se však snaží jejich prostřednictvím chránit křehkou a měnící se situaci a okolnosti spojené s řešením každé z nich.

Svá díla dosud vystavoval pouze v zahraničí, momentálně však lze alespoň jeden z jeho mnoha diptychů spatřit v PASÁŽI ČESKÉHO DESIGNU budovy ČNB v Praze Na Příkopech. Vystaveným dílem (resp. jeho akvarelovou alternativou) s názvem „Love & Hate“ se letos opět zapojil do charitativní aukce Projektu Šance Umělci „dětem ulice“ 2020, jejíž výtěžek pomáhá mladým lidem v nesnázích postavit se na vlastní nohy a vybudovat si lepší život.

Co Vás přimělo k aktivní účasti na této aukci?
Poté, co jsem se vloni dozvěděl, že do minulého ročníku Projektu Šance bylo ze soukromé sbírky darováno mé dřívější dílo „Love“, jsem se rozhodl tento projekt podpořit i svou přímou účastí a věnoval do téže aukce ještě diptych „Survival & Extinction“, který je nastolením jednoho ze zásadních dilemat naší doby, tedy mezi přežitím a vyhynutím, a to jak v individuálním, tak i společenském a globálním kontextu. Všechna tato má díla byla úspěšně vydražena, což mě velice potěšilo, a já jsem se rozhodl, že takto budu do charitativních aukcí přispívat svými díly i v budoucnu.

Co byste vzkázal lidem, kteří tuto aukci sledují a mají zájem koupit některé dílo z Projektu Šance UMĚLCI „DĚTEM ULICE“ 2020?
Přál bych si, aby od tohoto svého záměru neustoupili a aby jej naplnili tím, že si některé z dražených děl zakoupí. Všem, kteří jsou na tom dobře, aby v tom nezaváhali, a těm, kteří si myslí, že na tom jsou špatně, aby se sami sebe zeptali: „není na tom někdo ještě hůř?“.

Proč pracujete pouze s černou, bílou a červenou barvou?
Černá a bílá představují polaritu vztahu, stavu, emoce, rozsahu, dimenze a času. Červená je poté místem jejich projekce, střetu, obsahu, realizace a vyznění. Pro dosažení kontrastu nebo prostorového či významového vymezení jsou bílá a černá optimální, stejně tak jako je tomu u červené pro znázornění odlišnosti či konfrontace konkrétních předkládaných jevů. Život není černobílý, ale černobíločervený.

V komentáři jednoho z Vašich katalogů je kladen důraz na poslání Vašeho umění. Jaké si tedy přejete, aby bylo poselství Vaší tvorby?
Přál bych si, aby bylo inspirativní, léčivé, vybízející k zamyšlení a sebereflexi. Aby bylo odrazem nejen k pochopení situace či stavu, v nichž se jeho pozorovatel třeba právě ocitá, ale aby obracelo pozornost i k našemu okolí, a to nejen v užším, ale i v širším slova smyslu. Aby vedlo k zamyšlení nad sebou sama, ale i nad současným stavem naší společnosti i celého světa.

Jak na vás působí letošní podzim?
Stejně jako všechny předešlé. Ten suchý a pestrobarevný lákající k procházkám v přírodě, i ten sychravý, při kterém se člověk při pohledu do plápolajícího ohně krbu obrací do sebe.

Lámete si hlavu s vánočními dárky?
S dárky pro své blízké si hlavu nelámu, protože je dobře znám, a dokážu se proto vcítit do jejich přání a vkusu. Vždy se snažím, abych obdaroval tím, co si přejí, a také tím, čím je mile překvapím.

Na příští rok jste sestavil minimalistický kalendář s vyobrazením svých děl. Jak byste jej představil českému publiku? Kde je k dostání?
Kalendář, který jsem navrhl pro rok 2021, je, stejně jako celá moje tvorba, vytvořen ve strohém, minimalisticky abstraktním duchu a obsahuje 12 diptychů. Jeho elektronickou podobu je možné si nechat na jeho úvodní stránce individualizovat a objednat si jej lze na adrese marian.k.kay@gmail.com. Stejně tak jako celé dílo věnované do aukce Projektu Šance, jde také část finančního výtěžku z mého kalendáře na tento charitativní projekt.
Sance
KONTAKT: Projekt Šance, Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1
Pavel Kozler, asistent, mobil: 721 270 250, info@projektsance.cz