www.AukceSance.cz

Výběr z aukčního katalogu
on-line
Vstup do aukce on-line
(kompletní aukční nabídka)

Výběr z aukčního katalogu
ke stažení
Více informací o Projektu Šance
a českých „dětech ulice“

Jak se aukce zúčastnit

Marian Kay

V New Yorku usazený umělec tvoří geometrická minimalistická plátna založená na třech základních barvách – černé, bílé a červené. O těchto barvách víme, že jejich pomocí lze dosáhnout čistých grafických symbolů a dokonalé vyváženosti určitého znaku. Marian Kay jich využívá k vyjádření široké škály emocí, vztahů, sociálních a existenciálních témat. Každé plátno má přesně stanovenou, obvykle unifikovanou velikost a systematicky cílí na stálost věčných lidských dilemat. Zároveň se však snaží jejich prostřednictvím chránit křehkou a měnící se situaci a okolnosti během řešení každé z nich. Ke svým dílům výtvarník dodává: „Je tohle umění zábavné? Je léčivé? Je inspirativní a vede k přemýšlení a sebereflexi? Má divák pocit, že je mu adresováno nebo ho rozrušuje? V pořádku, to byl umělcův záměr.“

Poznámka od Projektu Šance:
Marian Kay je, co se týká malby, „objevovaný“ umělec. Ve spojení s malbou jej takto vymezujeme proto, že u Marianových děl jde sice o zpracování témat již dlouhá léta existujících, avšak v převážné míře pouze v kresbách a studiích. Podle jeho vlastních slov v něm touha po této transformaci rostla dlouhodobě, až konečně uzrála. Přestože se setkáváme s dlouhou řadou autorů – umělců – výtvarníků, můžeme odpovědně říci, že nás Marianova tvorba překvapila svou vyspělostí a hloubkou, kterými se vyznačuje právě u svých nově představovaných děl. Bude velmi zajímavé sledovat tohoto autora a jeho další výtvarný vývoj. Možná to je právě toto dílo, které hledáte, a to zvláště tehdy, pokud vás oslovuje minimalismus postavený na co nejstřídmějším zpodobnění výrazů, situací, souvislostí, relativity a toku času či dalších jevů osobního i společenského charakteru majícího svoji nadčasovou aktuálnost doslova všude. Také proto jsme přesvědčeni, že Marianova díla, dosud vystavovaná a monograficky publikovaná pouze v zahraničí, budou dozajista mít co sdělit i zdejšímu publiku.
Sance
KONTAKT: Projekt Šance, Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1
Pavel Kozler, asistent, mobil: 721 270 250, info@projektsance.cz