www.AukceSance.cz

Aukční katalog online
Vstup do aukce on-line
(kompletní aukční nabídka)

Aukční katalog ke stažení
Jak se aukce zúčastnit

Více informací o Projektu Šance
a českých „dětech ulice“


Josef Achrer

Ve svém umění zkoumá především vztah informací a dat v současné společnosti, která právě na informacích staví. Zajímá ho, jakým způsobem a jak moc ovlivňují život, práci a soukromí. K těmto úvahám ho přivedl inspirativní pobyt v Číně v roce 2013, kde moc informací ve smyslu jejich používání, ale i zneužívání pocítil naplno. Zabývá se také fotogramy, fotografickou technikou, která paradoxně nevyužívá fotografického optického přístroje. Jde o stínový obraz převedený pomocí zvětšovacího přístroje nebo jiného zdroje světla na neexponovaný fotopapír uvnitř temné komory. Techniku objevovali i Man Ray a László Moholy-Nágy. Achrer však díky fotogramům zkoumá fenomény spojené s malířstvím. Dalším mnohavrstevnatým tématem tvorby se mu stal člověk, který svádí vnitřní boj se společností. Skrývá se, utíká nebo se přímo rozhodne z ní odejít do ústraní. Jedině tam může jedinec promyslet smysl věcí a vrátit se zpět o něco silnější. Niterný cyklus výtvarník přirovnává ke svému pobytu v pražském ateliéru.
Sance
KONTAKT: Projekt Šance, Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1
Pavel Kozler, asistent, mobil: 721 270 250, info@projektsance.cz