www.AukceSance.cz

Aukční katalog online
Vstup do aukce on-line
(kompletní aukční nabídka)

Aukční katalog ke stažení
Jak se aukce zúčastnit

Více informací o Projektu Šance
a českých „dětech ulice“


Jan Hísek

Svůj neobyčejný vnitřní svět rozvíjí nejčastěji v technice mezzotinty, která umožňuje hluboké a detailní přechody mezi světlem a stínem a dává dílům tajemný charakter. Symbolistní a mystická díla jsou nabitá snovou energií, mlžnými prostory, bájnými krajinami se zvláštním rostlinstvem a pro Híska typickou atmosférou. Smysl pro detail a mimořádná tvarová fantazie dávají vzniknout rozličným prostředím, která zase dávají prostor divákově imaginaci. Inspiraci čerpá z mnoha cest, které podniká několikrát ročně již třicet let. Nejvíce ho nadchly návštěvy Austrálie, Irska a Mexika.anotace: Vilma Hubáčková – www.artlist.cz

Jan Hísek na sebe upozornil ještě za studií na VŠUP v Praze jako svébytný grafik. Už tehdy se v jeho tvorbě projevila nezvyklá kombinace bohaté imaginace a smyslu pro realistický detail. Dominantní grafickou technikou se v jeho díle stala mezzotinta, která je vhodná pro soustředěnou detailní práci a jejíž hlavní přednost spočívá v tom, že umožňuje valérový tisk. Technika založená na bodovém rastru dává možnost modelovat objem plynulým odstupňováním odstínů zvolené barvy.
Výsledný obraz má zastřený výraz, což vyhovuje Hískovu symbolickému způsobu myšlení a vyjádření. Hlavními inspiračními zdroji jeho tvorby se stal symbolismus, mysticismus, spiritualismus a surrealismus. Výrazně na něj zapůsobila tvorba Williama Blakea, Odilona Redona a Jana Zrzavého, řadu podnětů našel v díle Hieronyma Bosche, Leonarda da Vinciho a k jeho k oblíbeným malířům patří také Jindřich Štyrský a Toyen. Nelze však opomíjet ani vliv jeho otce Květoslava Híska, jenž se zabýval vědeckou ilustrací. Fotograficky přesná realistická kresba představuje protiklad fantazijní složky v díle Jana Híska, ale je pravděpodobným zdrojem jeho typického minuciózního stylu.
Schopnost spojit protikladné prvky patří k základním rysům jeho uměleckého projevu. V grafice např. dokáže vyjádřit velká biblická témata prostřednictvím malého formátu. Grafikou se zabýval především v letech 1986–1998, kdy vytvořil stovky grafických listů. Grafické období vyvrcholilo vytvořením cyklu mezzotint – ilustrací k biblickému námětu Zjevení Janovo, ve kterých na malé ploše vytvořil obrazové vize silného duchovního vyznění. Ilustrace představuje důležitou součást Hískovy tvorby. Výtvarně doprovodil zejména magické a poetické literární texty, např. G. Meyrinka, J. R. R. Tolkiena, G. de Nervala, A. de Saint-Exupéryho, T. Manna, V. Nezvala, V. Fischerové a dalších. Výtvarný doprovod knih a bibliofilií volně vychází z literárního námětu, na který intuitivně reaguje. Ilustrace mají poetický, křehký, až éterický charakter a mohou existovat jako samostatná umělecká díla. Současně se zabývá kresbou, která prošla vývojem a lze ji rozdělit na dva základní typy – realističtější, který je víc spojený s poznatelnou realitou a obsahem, a fantazijní, směřující k abstrakci, ve kterém jsou víc využity podvědomé mechanismy.
Od roku 1998 se intenzivně věnuje malbě, která se postupně stává hlavním oborem jeho tvůrčí činnosti. Vychází ze stejného základu jako kresba, první malby mají charakter kresby štětcem na plátně, i výtvarný rukopis je podobný. V malbě však dochází k úplnému uvolnění imaginace. Rozhodující část prací vytvořil v noci, která funguje jako sféra ticha, klidu a soustředění a dává prostor pro uplatnění intuice i volné rozvíjení představ. Obrazové kompozice nevznikají živelně, jsou výsledkem dlouhého soustředěného tvůrčího procesu. Typickým prvkem obrazů jsou vrstvené spirálovité útvary, které se postupně rozrůstají z výchozího centrálního bodu a připomínají rozvíjející se květinu, růži, hvězdu, nebo navozují dojem hlubiny, vesmíru a nekonečna. Z množství drobných detailů vyrůstají větší fragmenty obrazu, z nichž jsou složeny rozměrné kompozice podobné fantastickým mozaikám, které obsahují skrytou magii. Odráží se v nich stav autorovy mysli, jeho existenciální pocity, které jsou vyvolány přelomovými životními událostmi a silnými zážitky. Jako by prostřednictvím malby a kresby vizualizoval svoji osobní mystickou zkušenost.
Tvorba Jana Híska je subjektivní, subtilní a nadčasová, vyvíjí se mimo módní směry výtvarného umění. Na současné scéně se prosazuje nenápadně, a tím víc upoutává pozornost.
Sance
KONTAKT: Projekt Šance, Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1
Pavel Kozler, asistent, mobil: 721 270 250, info@projektsance.cz