www.AukceSance.cz

Aukční katalog online
Vstup do aukce on-line
(kompletní aukční nabídka)

Aukční katalog ke stažení
Jak se aukce zúčastnit

Více informací o Projektu Šance
a českých „dětech ulice“


Igor Hlavinka

Absolvoval sice obor malířství na AVU v Praze r. 1985, ale kromě malby se zabývá i sochařstvím a fotografií. Inspiruje se uměním všech dob, pravěkem a uměním přírodních kultur počínaje a současným abstraktním uměním konče. Zvláště jej zajímá staroegyptská, buddhistická a románská plastika, tušová malba a kaligrafie Dálného východu, středověké a renesanční umění, malířství romantismu a symbolismu. Velmi blízký je mu Leonardo da Vinci, Hieronymus Bosch, Pieter Bruegel, Caravaggio, Gustave Moreau, František Kupka, Brâncuși, Max Ernst, Josef Šíma, Paul Klee, Henri Michaux, Jackson Pollock, Mark Rothko, Mark Tobey, Robert Ryman… V posledních 12 letech se věnuje převážně malbě krajiny, jak imaginární, tak konkrétní, ale ani tu nemaluje realisticky. Obraz krajiny je pro něj reflexí nálad duše. V obrazech hor čerpá především ze svých vzpomínek na putování horami a inspiruje se jednak asijskou tušovou malbou, ale i obrazy slavného romantika C. D. Friedricha. Snaží se co nejjednoduššími malířskými prostředky, minimalistickou a zároveň poetickou formou evokovat svůj zážitek z hor, jejich stálost a mohutnost v kontrastu ke stálým proměnám světla v prostoru plném mraků a mlhy. Cyklus Pouť krkonošská je nazvaná podle básnické prózy K. H. Máchy.
Sance
KONTAKT: Projekt Šance, Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1
Pavel Kozler, asistent, mobil: 721 270 250, info@projektsance.cz