www.AukceSance.cz

Aukční katalog online
Vstup do aukce on-line
(kompletní aukční nabídka)

Aukční katalog ke stažení
Jak se aukce zúčastnit

Více informací o Projektu Šance
a českých „dětech ulice“
PAVEL TRNKA

Ve světě oceňovaný malíř, sochař a sklářský výtvarník se ctí drží tradici toho nejvyššího českého sklářského umění. V letech 2004–2008 byl Pavel Trnka hostujícím profesorem ve sklářském institutu TIGA Toyama v Japonsku. V jeho tvorbě se propojují vlivy jak evropské, tak i japonské kultury, i když je jejich podstata do značné míry odlišná. Je zastoupen ve sbírkách Musea Kampa Praha, Musée des Arts décoratifs Paris, v Yokohama Museum of Art Japan, Corning Museum of Glass USA… V Projektu Šance je zastoupen svým velkorysým přístupem k pomoci, a to i s oběma svými nadanými syny.

Poznámka autora k dílu MILUJÍCÍ SRDCE.

Na skleněný objekt-sochu Milující srdce je možné se dívat jako na minimalistickou architekturu, na její stavbu, jako na rezidenci lásky a věrnosti. Tato stavba, architektura je vystavena ze dvou barevných dílů skla a z velkého křišťálového. Barvy mají symbolické významy, křišťálová (bílá) je symbolem čistoty, světle zelená zářící je symbolem života a znovuzrození a také zároveň je srdeční čakrou, a růžová je barvou lásky. Základy skleněné architektury-hranolu mají tvar pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníku, který je minimalistickou stylizací ikony-srdce, je výtvarným záměrem pro vyjádření upřímné lásky a věrnosti. Při obcházení skleněného hranolu dochází uvnitř srdce k pulzaci barevných částí, které se světelně projektují zevnitř do polopropustných křišťálových ploch architektury-hranolu, zároveň viditelných zvenčí.Díla v aukci:

Sance
KONTAKT: Projekt Šance, Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1, IČ: 65995767
Pavel Kozler, asistent, mobil: 721 270 250, info@projektsance.cz