www.AukceSance.cz

Aukční katalog online
Vstup do aukce on-line
(kompletní aukční nabídka)

Aukční katalog ke stažení
Jak se aukce zúčastnit

Více informací o Projektu Šance
a českých „dětech ulice“
MARIAN KAY

Letošní naši aukci opět otevírá výtvarník a designér Marian Kay, jehož tvorba založená na pouhých třech barvách a třech geometrických tvarech vždy přináší hluboká témata vyzývající k pozastavení a usebrání. I když s rozmanitými náměty Marianových děl přichází do styku možná každý z nás, v Projektu Šance tvrdíme, že jsme svědky toho, jak se průběžně prolínají umělcovým životem a jak minimalisticky a přitom v maximální míře dokáží být v jeho podání zachyceny vztahové pojmy, jakými jsou například láska, odcizení a nenávist, ale i jevy společenské, třeba spravedlnost a nespravedlnost, přežití a vyhynutí a mnoho dalších. Nabízí se nám tím příležitost vidět tyto jevy v jejich vývoji, kontrastech a polaritě předkládaných autorem a zároveň nás těší, že do aukce každoročně získáváme díla, která jím byla předtím přinejmenším digitálně vystavena v některé ze zahraničních galerií. Letos to kromě autorova domovského New Yorku bylo také Miami, Berlín, Basel, italské Benátky a další místa. Do zdejšího povědomí se Marian stále soustavněji dostává i prostřednictvím svého stálého výstavního prostoru v pražské pasáži Lucerna, v němž každý měsíc nově představuje svá minimalistická díla (www.ProjektSance.cz/kay). A přestože to z Marianovy strany byly doposud ponejvíce diptychy a triptychy, tak emoce, vztahy, formy, osobnostní charakteristiky a situace bývají často natolik pestré, že vyžadují zachycení i četnějšími soubory. Tentokrát nám tedy svým kvadriptychem dal Marian najevo, jaká složitá životní témata nejspíš řeší nyní.Dílo v aukci:


Sance
KONTAKT: Projekt Šance, Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1, IČ: 65995767
Pavel Kozler, asistent, mobil: 721 270 250, info@projektsance.cz